Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 141
01996093

VHNT Đà Nẵng / Tin tức - Sự kiện

Hoạt động sáng kiến cấp trường năm học 2021 – 2022 (Đợt 2)

Ngày đăng: 13/05/2022 - Số lượt xem: 467

Chiều ngày 25/4/2022, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng đã tổ chức cuộc họp Hội đồng xét công nhận hoạt động sáng kiến cấp cơ sở (đợt 2, năm học 2021 – 2022) do bà Vũ Thị Tuyết Lan – Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng chủ trì cuộc họp.

Năm học 2021 – 2022, nhà trường có 07 sáng kiến cấp trường của các cán bộ, giảng viên đăng ký và được Hiệu trưởng giao thực hiện. Ngày 10/01/2022, Hội đồng sáng kiến đã tổ chức họp xét công nhận đợt 1, gồm 03 sáng kiến, trong đó có 02 sáng kiến xếp loại xuất sắc, 01 sáng kiến xếp loại khá. Đến nay, có 03 sáng kiến hoàn thành và các tác giả/nhóm tác giả đã lập hồ sơ đề nghị xét công nhận đợt 2, gồm: “Khai thác và sử dụng hình ảnh, video clip vào giảng dạy môn Giáo dục Chính trị tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.”; “Biện pháp tăng cường nguồn tài liệu và cây xanh trang trí từ công tác xã hội hóa tại Thư viện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.”;  “Giải pháp sử dụng nhạc số trong dạy Múa cơ bản tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.”

Sau khi nghe các tác giả lần lượt báo cáo quá trình thực hiện hoạt động sáng kiến và trình bày tóm tắt nội dung, kết quả sáng kiến. Hội đồng đã xem xét, thảo luận về tính mới, hiệu quả áp dụng sáng kiến, phạm vi ảnh hưởng, khả năng phát triển của các sáng kiến.

Trên cơ sở đó, Hội đồng tiến hành bỏ phiếu đánh giá, kết quả như sau:

+ “Khai thác và sử dụng hình ảnh, video clip vào giảng dạy môn Giáo dục Chính trị tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.” -  Xếp loại Tốt.

+ “Biện pháp tăng cường nguồn tài liệu và cây xanh trang trí từ công tác xã hội hóa tại Thư viện Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.” -  Xếp loại Tốt.

+ “Giải pháp sử dụng nhạc số trong dạy Múa cơ bản tại Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.” -  Xếp loại Xuất sắc.

Bên cạnh công tác nghiên cứu khoa học, thì hoạt động sáng kiến cũng được nhà trường quan tâm triển khai thực hiện nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng các mặt công tác trong thời gian đến./.
Tin, ảnh: PHƯỢNG UYÊN

Các tin liên quan

Loading the player...