Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 344
00378144

VHNT Đà Nẵng / Phòng Ban / Hành chính - Tổ chức

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA PHÒNG HÀNH CHÍNH - TỔ CHỨC

1. Chức năng:

     a. Tham mưu, tổng hợp, đề xuất ý kiến, giúp Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, tổ chức quản lý và thực hiện các mặt về công tác hành chính, tổ chức cán bộ, quản trị, y tế, vệ sinh môi trường và các dịch vụ xã hội khác trong Trường.


     b. Quản lý cán bộ, nhân viên của phòng mình phụ trách theo sự phân cấp của Hiệu trưởng.

2. Nhiệm vụ.

     a. Tổ chức thực hiện các mặt công tác về hành chính, tổ chức cán bộ của Trường gồm:

          - Văn thư lưu trữ, thường trực và bảo vệ cơ quan, an ninh và trật tự xã hội trong nhà trường.
          - Quản lý điều động xe ôtô đi công tác.
          - Giao dịch, lễ tân, khánh tiết.
          - Sử dụng, bảo quản tài sản đúng mục đích, đúng yêu cầu phục vụ cho nhiệm vụ đào tạo của Trường.

     b. Khi các bộ phận trong trường có kế hoạch bổ sung và sửa chữa trang thiết bị, Phòng tổng hợp số lượng, phối hợp với phòng Tài vụ - Kế toán xây dựng kế hoạch trình Ban Giám hiệu; khi được Ban Giám hiệu duyệt, tổ chức thực hiện việc mua sắm, sử dụng, bảo quản các loại trang thiết bị, vật tư, tài sản đúng quy định.

     c. Thực hiện các công tác về bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, nhân viên và học sinh, sinh viên: Phòng ngừa tệ nạn xã hội, truyền thông dân số, vệ sinh phòng bệnh, khám sức khỏe định kỳ.

     d. Quản lý toàn bộ hồ sơ của cán bộ, viên chức và người lao động (trong và ngòai biên chế), theo quy định hướng dẫn của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng, Sở Nội vụ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bổ sung những bằng cấp, chứng chỉ mới có hoặc còn thiếu.

     e. Dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng phụ trách, Phòng thực  hiện các công tác về tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ nội bộ của Trường, sắp xếp tổ chức, bố trí cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên và người lao động theo đúng chức danh và nhiệm vụ, công tác quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên và người lao động của Trường.

     f. Thực hiện chế độ làm việc, nâng lương thường xuyên, định kỳ nâng lương trước thời hạn. Thực hiện các chế độ chính sách về: Tuyển dụng, hợp đồng, hưu trí, nghỉ việc. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật …đối với cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn Trường.

     g. Tổng hợp làm báo cáo về tổ chức cán bộ và các báo cáo có liên quan khi Hiệu trưởng yêu cầu.

     h. Tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng về công tác hợp đồng và tuyển dụng đôi với cán bộ, viên chức, giảng viên, giáo viên và người lao động hàng năm.

     i. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu.

DANH SÁCH NHÂN VIÊN PHÒNG
 Họ và tên :
Nguyễn Trọng Bảo
Chức vụ :
Trưởng phòng
Số điện thoại :
0935 541 026
 Email :
baont@danang.gov.vn
   
 Họ và tên: Lê Tuy 
Chức vụ:  Phó trưởng phòng 
 Số điện thoại:  0905 436 525
 Email: tuyl@danang.gov.vn 

 Họ và tên :
Nguyễn Thị Thanh Nga
Chức vụ : 
Chuyên viên
Số điện thoại :
0913 020 484 
 Email :
ngantt9@danang.gov.vn

 

Họ và tên  Phùng Thị Hà 
 Chức vụ:  Chuyên viên
 Số điện thoại:  0946 013 267
 Email:  hapt2@danang.gov.vn

 
 
Họ và tên : Bùi Thu Thủy 
 Chức vụ: Chuyên viên 
 Số điện thoại:  0989 396 531
 Email:  thuybt@danang.gov.vn
 Họ và tên :
Nguyễn Ngọc Sơn
Chức vụ :
Nhân viên
Số điện thoại :
0905 717 593
 Email :

 Họ và tên :
Vũ Đình Thuận
Chức vụ :
Nhân viên
Số điện thoại :
0905 121 115
 Email :


 Họ và tên :
Phạm Hồng Nghĩa
Chức vụ :
Nhân viên
Số điện thoại :

 Email :
 
 
 Họ và tên :
Lê Thị Hưởng
Chức vụ :
Nhân Viên
Số điện thoại :
0944 210 129
 Email :

 
 Họ và tên :
Nguyễn Văn Hải
Chức vụ :
Nhân Viên
Số điện thoại :
0905 121 115
 Email :

 
 Họ và tên :
Đặng Thị Lợi
Chức vụ :
Nhân Viên
Số điện thoại :
01665495767
 Email :

Loading the player...