Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 119
02325722

VHNT Đà Nẵng / KHOA ĐẠI CƯƠNG VÀ NGHIỆP VỤ VĂN HÓA / Tin tức

Thư mời viết bài tham gia Hội thảo

Ngày đăng: 30/05/2018 - Số lượt xem: 13614


THƯ MỜI VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC

“Âm nhạc dân gian Cơtu ở tỉnh Quảng Nam,

những tiếp cận về sự bảo tồn và phát huy”

 

          Kính gửi:……………………………….

Trong khuôn khổ triển khai đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh “Bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật trong âm nhạc dân gian của người Cơtu ở tỉnh Quảng Nam”, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Âm nhạc dân gian Cơtu ở tỉnh Quảng Nam, những tiếp cận về sự bảo tồn và phát huy”.

Ban tổ chức trân trọng kính mời các nghệ sĩ, nghệ nhân, các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý, giảng viên và các anh chị sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh viết bài tham gia Hội thảo. Thông tin cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Hội thảo: 01 buổi (dự kiến tháng 7 năm 2018).

2. Địa điểm tổ chức Hội thảo: Huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam.

3. Các chủ đề của Hội thảo:

- Những vấn đề lý luận về nghiên cứu âm nhạc dân gian Cơtu;

- Kinh nghiệm thực tiễn trong nghiên cứu, quản lý, sưu tầm, bảo tồn âm nhạc dân gian Cơtu;

- Âm nhạc dân gian Cơtu:

+ Các làn điệu dân ca;

+ Các loại nhạc cụ;

+ Âm nhạc trong lễ tang

+ Âm nhạc trong lễ Têng ping (lễ bỏ mả);

+ Âm nhạc trong lễ Cha pooi (mừng năm mới);

+ Âm nhạc trong lễ Đắh t’rí (lễ đâm trâu);

+ Âm nhạc trong múa Tâng tung – ya yá…

- Những giá trị văn hóa, giá trị nghệ thuật của âm nhạc dân gian Cơtu;

- Sự giao thoa, tiếp biến giữa âm nhạc dân gian Cơtu và âm nhạc dân gian các dân tộc khác;

- Giới thiệu chân dung nghệ nhân âm nhạc dân gian Cơtu;

- Thực trạng về sự mai một của âm nhạc dân gian Cơtu;

- Bảo tồn và phát triển âm nhạc dân gian Cơtu trong bối cảnh toàn cầu hóa.

4. Thể lệ bài viết và gửi bài:

- Bài tham luận dài không quá 10 trang A4; sử dụng tiếng Việt; định dạng: font chữ Times new roman (mã Unicode), cỡ chữ: 13; canh lề trên: 2cm, lề dưới: 2cm, lề trái: 3cm, lề phải: 2cm; giãn dòng: 1,3 lines. Cuối mỗi bài xin ghi rõ thông tin về tác giả: bút danh, tên thật, học hàm, học vị, nơi công tác, số điện thoại, email.

- Hạn cuối nộp tham luận: 20/06/2018.

- Bài tham luận gửi về cho Ban tổ chức theo địa chỉ email: thanhhai0179@gmail.com hoặc liên hệ: Lê Thị Thanh Hải, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng, số 130 Lê Quang Đạo, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (số điện thoại: 0982335134).

Bài viết có chủ đề phù hợp và đáp ứng yêu cầu sẽ được lựa chọn đăng trong kỷ yếu Hội thảo.

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nghệ sĩ, nghệ nhân, các nhà khoa học, chuyên gia, các nhà quản lý, giảng viên và các anh chị sinh viên, học viên, nghiên cứu sinh tham dự và viết bài tham gia Hội thảo.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý vị!

                           TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC
                   HIỆU TRƯỞNG

                             (Đã ký)


                                                                                     Nguyễn Bá Sĩ

Các tin liên quan

Loading the player...