Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 132
02505552

VHNT Đà Nẵng / KHOA ĐẠI CƯƠNG VÀ NGHIỆP VỤ VĂN HÓA / Phát hành xuất bản phẩm / Mục tiêu đào tạo

Phát hành xuất bản phẩm
Nắm vững kiến thức về soạn thảo văn bản, văn thư lưu trữ, nghiệp vụ thư viện và công tác hành chánh văn phòng. Khả năng tổ chức và quản lý công tác xuất bản phẩm, kinh doanh xuất bản phẩm. Sau khi tốt nghiệp học sinh có đầy đủ khả năng làm việc tại các doanh nghiệp kinh doanh xuất bản phẩm, …
Loading the player...