Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 413
15061689

VHNT Đà Nẵng / Đoàn thể

I. Chi bộ Trường trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng

Danh sánh cấp ủy (nhiệm kỳ 2016 - 2020)

1. Đ/c Nguyễn Bá Sĩ,          Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Trọng Bảo,  Phó bí thư
3. Đ/c Vũ Thị Tuyết Lan,    Chi ủy viên
4. Đ/c Lê Thị Thanh Hải,    Chi ủy viên

5. Đ/c Phạm Văn Bố,         Chi ủy viên


II. Công đoàn Trường trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố (từ tháng 06/2018)

1. Ban chấp hành (Nhiệm kỳ 2017 - 2022):

    1. Ông Phạm Văn Bố      - Chủ tịch
    2. Bà Lê Thị Thảo Anh          - Phó Chủ tịch
    3. Ông Hoàng Anh Tú            - Ủy viên ban chấp hành
    4. Ông Lê Tuy          - Ủy viên ban chấp hành
    5. Ông Lê Đức Lộc    - Ủy viên ban chấp hành
    6. Ông Phan Tiến Dũng           - Ủy viên ban chấp hành
    7. Bà Hồ Thị Thanh Phương   - Ủy viên ban chấp hành

     
2. Ủy ban kiểm tra:
    1. Ông Lê Tuy          - Chủ nhiệm
    2. Bà Huỳnh Thị Thắng            - Ủy viên
    3. Ông Võ Đức Tư        - Ủy viênLoading the player...