Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 160
02079936

VHNT Đà Nẵng / Đoàn thể / Chi bộ

20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2017)

Ngày đăng: 14/12/2016 - Số lượt xem: 27184

Thành phố Đà Nẵng được tách từ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành một đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương từ ngày 01/01/1997, theo Nghị quyết Kỳ họp thứ 10 ngày 06/11/1996 của Quốc hội khóa IX, đến nay tròn 20 năm. Sự kiện hành chính này mở đầu một giai đoạn phát triển đặc biệt, đánh dấu một mốc lịch sử quan trọng: từ một thành phố thuộc tỉnh, thành phố Đà Nẵng (trực thuộc Trung ương) đã nhanh chóng vươn mình thành đô thị loại I cấp quốc gia theo Quyết định số 145/2003/QĐ/TTg ngày 15/7/2003 của Thủ tướng Chính phủ. Đặc biệt, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33/NQ-TW ngày 16/10/2003 về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”, qua đó, xác định phương hướng, nhiệm vụ: “Xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành một trong những đô thị lớn của cả nước; là trung tâm kinh tế - xã hội lớn của miền Trung với vai trò là trung tâm công nghiệp, thương mại, du lịch và dịch vụ; là thành phố cảng biển, đầu mối giao thông quan trọng về trung chuyển vận tải trong nước và quốc tế; trung tâm bưu chính - viễn thông, tài chính - ngân hàng; một trong những trung tâm văn hóa thể thao, giáo dục đào tạo và khoa học công nghệ của miền Trung; là địa bàn giữ vị trí chiến lược quan trọng về quốc phòng, an ninh của khu vực miền Trung và cả nước”. 
20 năm qua, bên cạnh những thuận lợi hết sức cơ bản, nhiều khó khăn, thách thức như thiên tai, dịch bệnh, khủng hoảng tài chính, suy thoái kinh tế toàn cầu, nhất là tranh chấp lãnh thổ, xâm phạm chủ quyền quốc gia diễn ra ngày càng gay gắt, các thế lực thù địch tiếp tục thực hiện âm mưu “diễn biến hoà bình”, cùng với không ít khó khăn phát sinh từ trong thực tiễn... đã tác động bất lợi đến thành phố. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ và nhân dân Đà Nẵng đã phấn đấu xây dựng thành phố phát triển vượt bậc cả về quy mô, tầm vóc, diện mạo, cũng như trình độ, chất lượng trên hầu hết các lĩnh vực, đạt được nhiều thành tựu quan trọng, có ý nghĩa lịch sử.
Sau đây, xin gửi tới quý vị toàn văn bản Đề cương tuyên truyền kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương (01/01/1997 - 01/01/2017).

             (Lê Thị Thanh Hải, Phan Thanh Hải) Tài liệu đính kèm:
Đề cương tuyên truyền Kỷ niệm 20 năm thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương.doc

Các tin liên quan

Loading the player...