Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 192
01290052

VHNT Đà Nẵng / Đào tạo / Chương trình khung

 • Khung chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng

  Ngày đăng: 12/09/2018 10:26 AM - Người đăng: sinb - Số lượt xem: 7136

  Khung chương trình đào tạo trình độ Cao đẳng (các ngành: Khoa học thư viện, Quản lý văn hóa, Thiết ...

 • Trung cấp Sư phạm âm nhạc

  Ngày đăng: 23/05/2011 11:09 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 15766

  Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm âm nhạc

 • Trung cấp Thanh nhạc

  Ngày đăng: 22/05/2011 11:07 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 16041

  Khung chương trình chuyên ngành Thanh nhạc

 • Trung cấp Organ - Violin - Piano

  Ngày đăng: 22/05/2011 11:05 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 15420

  Khung chương trình chuyên ngành Organ - Violin - Piano

 • Trung cấp Nhạc cụ dân tộc

  Ngày đăng: 22/05/2011 11:03 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 15275

  Khung chương trình chuyên ngành Bầu, Nhị, Thập lục, Sáo trúc, Trống, Kèn

 • Trung cấp Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

  Ngày đăng: 21/05/2011 11:01 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 15250

  Khung chương trình chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc

 • Trung cấp Sư phạm mỹ thuật

  Ngày đăng: 20/05/2011 10:30 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 15157

  Khung chương trình chuyên ngành Sư phạm mỹ thuật

 • Trung cấp Thiết kế thời trang

  Ngày đăng: 20/05/2011 10:21 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 15352

  Khung chương trình chuyên ngành Thiết kế thời trang

 • Trung cấp Thiết kế đồ họa

  Ngày đăng: 20/05/2011 10:18 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 15327

  Khung chương trình chuyên ngành Đồ họa

 • Trung cấp Điêu khắc

  Ngày đăng: 20/05/2011 10:17 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 14810

  Khung chương trình chuyên ngành Điêu khắc

 • Trung cấp Quản lý văn hóa

  Ngày đăng: 27/04/2011 10:37 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 13254

  Khung chương trình chuyên ngành Quản lý văn hóa

 • Trung cấp Thư viện

  Ngày đăng: 27/04/2011 10:35 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 8759

  Khung chương trình chuyên ngành Thư viện

 • Trung cấp Bảo tàng

  Ngày đăng: 27/04/2011 10:34 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 9776

  Khung chương trình chuyên ngành Bảo tàng

 • Trung cấp Văn hóa du lịch

  Ngày đăng: 27/04/2011 10:32 PM - Người đăng: Trường VHNT - Số lượt xem: 9953

  Khung chương trình chuyên ngành Văn hóa du lịch

Loading the player...