Danh mục

Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 159
02505518

VHNT Đà Nẵng / Trung tâm Thực hành

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CỦA TRUNG TÂM THỰC HÀNH

    a) Trên cơ sở kế hoạch đào tạo hàng năm của Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng. Sau học phần thực hành tại lớp, theo từng chuyên ngành (do các Tổ bộ môn thực hiện), Trung tâm Thực hành phối hợp Tổ bộ môn xây dựng kế hoạch tổ chức thực hành, rèn luyện kỹ năng nghề theo đặc thù từng chuyên ngành cho học sinh thuộc Trường.

    b) Xây dựng kế hoạch và tổ chức bồi dưỡng kỹ năng nghề trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, du lịch thời gian dưới 3 tháng, nhằm chuẩn hóa cán bộ văn hóa, nghệ thuật và du lịch ở cơ sở; phối hợp Tổ bộ môn xây dựng chương trình, giáo trình, tài liệu giảng dạy, tài liệu tham khảo … cho các chuyên ngành, tổ chức lớp bồi dưỡng tại Trung tâm Thực hành (kể cả trường hợp liên kết, hợp tác với địa phương, đơn vị bạn để đào tạo, bồi dưỡng).

    c) Giới thiệu việc làm, góp phần nâng cao tỷ lệ học sinh ra trường có việc làm ổn định, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên.

    d) Phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn học sinh năng khiếu về văn hóa, nghệ thuật, du lịch để giới thiệu đào tạo những tài năng nghệ thuật đỉnh cao.

    e) Thực hiện việc tổ chức cơ sở sản xuất thực hành và các dịch vụ tổ chức sự kiện văn hóa, nghệ thuật, du lịch; chủ trì tổ chức các hoạt động phục vụ nhiệm vụ chính trị, các hoạt động giao lưu mang tính xã hội trong nước và quốc tế theo quy định của pháp luật.

    g) Phối hợp tổ chức cho người học đi thực tế, tham quan tại các cơ sở hoạt động văn hóa, nghệ thuật, du lịch trong và ngoài nước.

    h) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo chỉ đạo của Chi ủy và Ban giám hiệu Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng.                                  NHÂN SỰ TRUNG TÂM THỰC HÀNH

   
 Họ và tên: Trần Khánh Chung 
 Chức vụ: Giám đốc
 Số điện thoại: 0983 171 599 
 Email: chungtk@danang.gov.vn 
   
Họ và tên:  Phạm Thị Mỹ Hiền 
Chức vụ: Giáo viên
Số điện thoại:  0905 278 293 
Email:  hienptm1@danang.gov.vn 
                        
Họ và tên:  Trần Nguyễn Ngọc Trung 
Chức vụ:  Giáo viên 
Số điện thoại:  0905424702 
Email:  trungtnn@danang.gov.vn 
 
 
Họ và tên:  Võ Đức Tư 
Chức vụ:  Giáo viên 
Số điện thoại:  0168 99 15140 
Email:  tuvd@danang.gov.vn 
 
Loading the player...