Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 188
02505659

VHNT Đà Nẵng / KHOA ĐẠI CƯƠNG VÀ NGHIỆP VỤ VĂN HÓA

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA ĐẠI CƯƠNG VÀ NGHIỆP VỤ VĂN HÓA


1. Chức năng:

Tổ chức quản lý, giảng dạy các môn cơ sở ngành cho tất cả các chuyên ngành đào tạo của nhà trường; các môn chuyên ngành: Thư viện, văn hoá quần chúng, Quản lý văn hoá, Văn hoá du lịch theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.        

2. Nhiệm vụ:

       - Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học.

       - Quản lý giáo viên, cán bộ, nhân viên, học sinh thuộc tổ theo phân cấp của Hiệu trưởng.

       - Lập kế hoạch, tổ chức biên soạn và lưu hành nội bộ chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và các tài liệu khác phục vụ giảng dạy học tập và tham khảo.

       - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất bổ sung, bảo trì trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo.

       - Xây dựng và phát triển thư viện có đủ nguồn lực thông tin phuc vụ công tác học tập, nghiên cứu, giảng dạy của cán bộ, giáo viên, học sinh sinh viên trong nhà trường.


NHÂN SỰ KHOA

Họ và tên :
Lê Thị Thanh Hải
Chức vụ :
Trưởng khoa
Số điện thoại :
0982 335 134
Email :
hailtt@danang.gov.vn
   
Họ và tên:  Lê Thị Thảo Anh 
Chức vụ:   Phó Trưởng khoa 
Số điện thoại:  0905 278 872 
Email:  anhltt1@danang.gov.vn 

Họ và tên :
Phan Thị Ngọc Tuyền
Chức vụ :
Giáo viên
Số điện thoại :
0989 078 909
Email :
tuyenptn@danang.gov.vn

Họ và tên :
Võ Hoàng Diễm Thu
Chức vụ :
Giáo Viên
Số điện thoại :
0984 289 647
Email :
thuvhd@danang.gov.vn

Họ và tên :
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Chức vụ :
Giáo Viên
Số điện thoại :
0905 082 996
 Email :
huyenntt6@danang.gov.vn
   
Họ và tên:  Nguyễn Thị Thanh Tin 
Chức vụ: Giáo viên 
Số điện thoại: 01699 719 769 
Email:  tinntt@danang.gov.vn
Loading the player...