Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 182
02505674

VHNT Đà Nẵng / KHOA ĐẠI CƯƠNG VÀ NGHIỆP VỤ VĂN HÓA / Thư viện

Thư viện Thông tin

Đào tạo đội ngũ nhân viên nghiệp vụ và quản lý thư viện, thông tin. Làm việc tại thư viện các trung tâm văn hóa thông tin quận, huyện, xã, phường, các trung tâm thông tin tư liệu, trung tâm học liệu, thư viện các trường học…

Loading the player...