Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 180
02505633

VHNT Đà Nẵng / KHOA ĐẠI CƯƠNG VÀ NGHIỆP VỤ VĂN HÓA / Quản lý văn hóa Âm nhạc

Quản lý văn hóa

Đào tạo đội ngũ nhân viên nghiệp vụ quản lý các hoạt động văn hóa, nghệ thuật. Có khả năng thực hành một trong các môn nghệ thuật: Múa, Thanh nhạc. Làm việc tại các trung tâm văn hóa thông tin các quận, huyện, xã, phường và các tổ chức kinh tế xã hội khác.

Loading the player...