Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 135
02505559

VHNT Đà Nẵng / KHOA ÂM NHẠC / Thanh nhạc

Mục tiêu đào tạo

a. Mục tiêu tổng quát:
- Đào tạo cán bộ âm nhạc chuyên nghiệp ngành Thanh nhạc có kiến thức và kỹ năng thanh nhạc ở trình độ trung học.
- Cung cấp diễn viên thanh nhạc cho các đơn vị hoạt động âm nhạc, các cơ sở đào tạo âm nhạc tại các địa phương trên phạm vi toàn quốc.
- Có đủ khả năng tiếp tục học ở bậc cao đẳng, đại học ngành Thanh nhạc.
b. Mục tiêu cụ thể:
- Về phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: Có lập trường tư tưởng vững vàng, nắm vững đường lối và chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Có đạo đức nghề nghiệp, yêu nghề, có sức khoẻ, tham gia tốt vào sự nghiệp biểu diễn nghệ thuật, góp phần xây dựng và phát triển nền nghệ thuật âm nhạc tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.
- Về chuyên môn:
+ Nắm vững kỹ thuật cơ bản thanh nhạc ở trình độ trung học. Nắm vững các môn: Xướng âm, Ghi âm, Nhạc lý cơ bản, Hoà thanh, Hát dân ca, Hát hợp xướng, Piano phổ thông, ở trình độ trung học, kỹ năng phát âm tiếng Ý cơ bản.
+ Có trình độ văn hoá phổ thông theo quy định của đào tạo trung học chuyên nghiệp.
c. Khung chương trình đào tạo 2 đối tượng tốt nghiệp THCS và tốt nghiệp THPT:Loading the player...