Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 135
02505557

VHNT Đà Nẵng / Khoa / Sân khấu - Múa

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA SÂN KHẤU – MÚA

     1. Tổ chức quản lý, giảng dạy các môn kiến thức lý thuyết tổng hợp và chuyên ngành  Múa, Sân khấu theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

     2. Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo, kế hoạch giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của nhà trường;

     3. Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, phối hợp với các tổ chức khoa học, cơ sở sản xuất kinh doanh, gắn đào tạo với nghiên cứu khoa học, sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội;

     4. Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng;

     5. Tổ chức biên soạn chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy, biên soạn đề thi kiểm tra đánh giá do Hiệu trưởng giao. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất xây dựng kế hoạch bổ sung, bảo trì thiết bị dạy học, thực hành, thực tập và thực nghiệm khoa học;

     6. Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.

    

NHÂN SỰ KHOA

Họ và tên :
Dương Ngọc Lai
Chức vụ :
Trưởng khoa
Số điện thoại :
0914 022 775
Email :
laidn@danang.gov.vn

Họ và tên :
Võ Nguyên Vỹ
Chức vụ :
Giảng viên
Số điện thoại :
0905 404 882
Email :
vyvn@danang.gov.vn

Họ và tên :
Hoàng Anh Tú
Chức vụ :
Giảng viên
Số điện thoại :
0987 873 378
Email :
tuha@danang.gov.vn
 
Họ và tên :
Nguyễn Ngọc Huy
Chức vụ :
Giảng viên
Số điện thoại :
0935 790 024
Email :
huynn2@danang.gov.vn

 
Họ và tên:  Nguyễn Phi Hưng 
Chức vụ:  Giảng viên 
Số điện thoại:  0905 188 627 
Email:  hungnp@danang.gov.v