Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 185
02505660

VHNT Đà Nẵng / Khoa / Mỹ thuật

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ KHOA MỸ THUẬT

1. Chức năng:
     Tổ chức quản lý, giảng dạy các môn kiến thức lý thuyết, thực hành chuyên ngành Mỹ thuật theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.            
2. Nhiệm vụ:

      - Lập kế hoạch, tổ chức biên soạn và lưu hành nội bộ chương trình, giáo trình môn học, tài liệu giảng dạy và các tài liệu khác phục vụ giảng dạy học tập và tham khảo.

      - Quản lý cán bộ, giảng viên, nhân viên, người học thuộc Khoa theo phân cấp của Hiệu trưởng.

      - Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; đề xuất bổ sung, bảo trì trang thiết bị phục vụ công tác đào tạo.

      - Thiết kế, sáng tác, tổ chức sản xuất các mô hình học cụ theo nhu cầu chuyên môn.

      - Nghiên cứu tổ chức thực hiện các chương trình thực nghiệm phục vụ nhu cầu phát triển chuyên môn.

      - Đào tạo các chuyên ngành Hội hoạ, Thiết kế đồ hoạ, Điêu khắc, Thiết kế thời trang, Sư phạm mỹ thuật.

      - Xây dựng kế hoạch và tổ chức đánh giá nhu cầu đào tạo, thực hiện bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên và cán bộ nhân viên thuộc Khoa.
  NHÂN SỰ KHOA
 
 Họ và tên :
Phan Thanh Hải
Chức vụ :
Trưởng khoa
Số điện thoại :
0983 313 713
Email :
haipt1@danang.gov.vn

 Họ và tên :
Trần Hữu Dương
Chức vụ :
Phó trưởng khoa
Số điện thoại :
0905 113 577
Email :
duongth@danang.gov.vn

 Họ và tên :
Phan Tiến Dũng
Chức vụ :
Giảng viên
Số điện thoại :
0935 324 208
 Email :
dungpt4@danang.gov.vn

 Họ và tên :
Huỳnh Thị Thắng
Chức vụ :
Giảng viên
Số điện thoại :
0905 293 039
 Email :
thanght@danang.gov.vn

 

Họ và tên:  Huỳnh Thanh Hải 
Chức vụ:  Giảng viên
Số điện thoại:  0934 771 313 
Email:   haiht2@danang.gov.vn
 
Loading the player...