Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 181
02505637

VHNT Đà Nẵng / Giới thiệu

TRƯỜNG CAO ĐẲNG VĂN HÓA NGHỆ THUẬT ĐÀ NẴNG
Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng tiền thân là Trường Nghiệp vụ Văn hóa - Thông tin Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng, được thành lập năm 1977.

Năm 1982 hợp nhất với Trường Trung học Văn hóa Trung Trung bộ thuộc Bộ Văn hóa (đóng tại Đà Nẵng) thành Trường Trung học Văn hóa - Thông tin Tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.

 Năm 1997, sau khi chia tách Tỉnh, Ủy ban nhân dân Thành phố Đà Nẵng Quyết định thành lập lại với tên gọi: Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thành phố Đà Nẵng.

 Năm 2016, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ký Quyết định số 989/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 3 năm 2016 về việc Thành lập Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng trên cơ sở Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Đà Nẵng, trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng.

Địa điểm Trường:
 Cơ sở 1: 130 Lê Quang Đạo, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 Cơ sở 2: 63 Thái Phiên, phường Phước Ninh, quận Hải Châu, Đà Nẵng.

Website: vhntdng.vn

Email: tvhnt@danang.gov.vn

Điện thoại:
     -Phòng Đào tạo và Công tác HSSV: 0236 2248132 - 0236 2248135
     -Phòng Hành chính - Tổ chức: 0236 3951750 - Fax: 0236 3951750

HỆ THỐNG BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG NHÀ TRƯỜNG

1. Chính sách chất lượng (Quyết định số 91/QĐ/TCĐVHNT ngày 02/6/2020).
2. Mục tiêu chất lượng (Quyết định số 91/QĐ/TCĐVHNT ngày 02/6/2020; Quyết định số 33/QĐ-TCĐVHNT ngày 22/02/2022).
3. Sổ tay bảo đảm chất lượng (Quyết định số 68/QĐ-TCĐVHNT ngày 18/03/2022).
4. 55 quy trình, công cụ bảo đảm chất lượng (Quyết định số 81/QĐ-TCĐVHNT ngày 07/4/2021; Quyết định số 237/QĐ-TCĐVHNT).
5. Tự đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp (Báo cáo số 15/BC-TCĐVHNT ngày 14/01/2020; Báo cáo số 190/BC-TCĐVHNT ngày 30/12/2020; Báo cáo số 56/BC-TCĐVHNT ngày 31/12/2021).

Xem các Quyết định tại đây.
Loading the player...