Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 140
02505530

VHNT Đà Nẵng / Giới thiệu / Cơ cấu tổ chức

Chi ủy chi bộ

Ban Giám hiệu

Công đoàn

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

Các Phòng chức năng:

- Hành chính - Tổ chức
- Đào tạo và Công tác học sinh, sinh viên
- Trung tâm Thực hành

Các Khoa:

- Khoa Âm nhạc
  + Tổ Lý thuyết âm nhạc
  + Tổ Thanh nhạc - Nhạc cụ
- Khoa Mỹ thuật
- Khoa Sân khấu - Múa
- Khoa Đại cương và Nghiệp vụ văn hóa


Loading the player...