Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 160
02505513

VHNT Đà Nẵng / Giới thiệu / Ban Giám Hiệu

 
 Họ và tên:
Vũ Thị Tuyết Lan
 Chức vụ:
Hiệu trưởng
 Điện thoại:
090 519 2699
 Email: lanvtt@danang.gov.vn
 
 Họ và tên:
Phạm Văn Bố
 Chức vụ:
Phó Hiệu trưởng 
 Điện thoại:
075
 Email: bopv@danang.gov.vn
 
 Họ và tên:
Trần Khánh Chung
 Chức vụ:
Phó Hiệu trưởng 
 Điện thoại:
093 401 0579
 Email: chungtk@danang.gov.vn


 
 Họ và tên:
Vũ Thị Tuyết Lan
 Chức vụ:
Hiệu trưởng
 Điện thoại:
090 519 2699
 Email: lanvtt@danang.gov.vn
Loading the player...