Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 135
02505562

VHNT Đà Nẵng / Đoàn thể

I. Chi bộ Trường trực thuộc Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng

Danh sách cấp ủy (nhiệm kỳ 2016 - 2020)

1. Đ/c Vũ Thị Tuyết Lan,          Bí thư
2. Đ/c Nguyễn Trọng Bảo,  Phó bí thư
3. Đ/c Lê Thị Thanh Hải,     Chi ủy viên

4. Đ/c Phạm Văn Bố,           Chi ủy viên


II. Công đoàn Trường trực thuộc Công đoàn Viên chức thành phố (từ tháng 06/2018)

1. Ban chấp hành (Nhiệm kỳ 2017 - 2022):

    1. Ông Phạm Văn Bố      - Chủ tịch
    2. Bà Lê Thị Thảo Anh          - Phó Chủ tịch
    3. Ông Hoàng Anh Tú            - Ủy viên ban chấp hành
    4. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga  - Ủy viên ban chấp hành
    5. Ông Lê Đức Lộc    - Ủy viên ban chấp hành
    6. Ông Phan Tiến Dũng           - Ủy viên ban chấp hành
    7. Bà Hồ Thị Thanh Phương   - Ủy viên ban chấp hành

2. Ủy ban kiểm tra:
    1. Bà Nguyễn Thị Thanh Nga   - Chủ nhiệm
    2. Bà Huỳnh Thị Thắng             - Ủy viên
    3. Ông Võ Đức Tư        - Ủy viên

III. Đoàn Trường trực thuộc Đoàn Khối các cơ quan TP Đà Nẵng

Danh sách Ban chấp hành (Nhiệm kỳ 2019 - 2022):
    1. Võ Đức Tư      - Bí thư
    2. Phùng Thị Hà           - Phó Bí thư
    3. Nguyễn Anh Đức            - Ủy viên ban chấp hành
    4. Huỳnh Thanh Hải  - Ủy viên ban chấp hành
    5. Nguyễn Thị Cẩm Viên - Ủy viên ban chấp hành
    6. Trần Viết Đạt           - Ủy viên ban chấp hành
    7. Nguyễn Thị Thủy Tiên   - Ủy viên ban chấp hành
    8. Nguyễn Huỳnh Yến Ly   - Ủy viên ban chấp hành
    9. Lê Thanh Tân   - Ủy viên ban chấp hành

     Loading the player...