Vị trí trường

Bản đồ vị trí trường VHNT

Thống kê lượt truy cập

Số người đang online: 127
02505547

VHNT Đà Nẵng / Đào tạo

ĐÀO TẠO CỦA NHÀ TRƯỜNG

I. Các bậc đào tạo, ngành đào tạo của nhà trường: (Xem chi tiết tại đây)

II. Bậc Đại học  (Liên kết đào tạo, hình thức vừa làm vừa học)

Nhà trường thường xuyên liên kết với các trường Đại học Văn hoá Hà Nội, Đại học Nghệ thuật Quân đội, Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội, Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, Học viên Âm nhạc Huế, Đại học Nghệ thuật Huế tổ chức đào tạo các ngành:

1. Sư phạm Âm nhạc

2. Sư phạm Mỹ thuật

3. Thư viện thông tin

4. Phát hành xuất bản phẩm

5. Quản lý văn hoá

6. Văn hoá du lịch

7. Biên đạo múa

8. Huấn luyện múa

Loading the player...